Památky

Zámek Doksy

První renesanční sídlo vzniklo na místě zámku v 1. polovině 16. století. Snad za Salomeny (dcery Jana mladšího Špetle z Janovic) a jejího manžela Mikuláše Zajíce z Házmburku okolo roku 1553. Jisté je, že Mikuláš prodal panství v roce 1558 Adamovi Berkovi z Dubé a na Berštejně.